ข้อมูลหุ้น

ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสู่องค์กรชั้นนำระดับโลก โดยตระหนักถึงการขยายอาณาจักรธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในทุกอุตสาหกรรมที่เราดำเนินกิจการ บนพื้นฐานของความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ เราจึงมอบความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมธุรกิจ, พันธมิตร, และลูกค้าของเราทั่วโลกมาโดยตลอด

กว่า 5 ทศวรรษ ที่บริษัทฯ สั่งสมชื่อเสียงและทักษะด้านการผลิต จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพเลิศ เราจะรักษามาตรฐานนั้นไว้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นองค์กรชั้นนำที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสร้างสรรค์ตลอดไป

ชื่อหุ้น:                               TCMC

ชื่อบริษัท:                            ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตลาด:                                SET

กลุ่มอุตสาหกรรม:                   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ:                          วัสดุก่อสร้าง

วันที่เข้าซื้อขายวันแรก:               30 มิถุนายน 2521

ทุนจดทะเบียน:                        1,119,343,830.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:              839,507,872.50 บาท

จำนวนหุ้นจดทะเบียน:                763,188,975 หุ้น

ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว:                 49.00%

 

 

คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดูราคาหุ้นที่ซื้อขาย