โครงสร้างการบริหาร

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจดังนี้

Untitled-1.jpg

TCM FLOORING

TCM Flooring ได้แก่ กิจการวัสดุปูพื้นต่างๆ เช่น พรมทุกประเภท พื้นไม้จริง ไม้ลามิเนท  LVT ฯลฯ

Royal Thai International Company Limited (RTI) - ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพรมและวัสดุปูพื้นในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Royal Thai

United Carpet Manufacturing Company Limited (UCM) - ผลิตและจัดจำหน่ายพรมสำหรับขายในประเทศและต่างประเทศ

Vechachai Company Limited (VC) - ลงทุนในกิจการบริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) “CIT” ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพรมแผ่นและพรมแอ๊กซ์มินสเตอร์ภายใต้แบรนด์ Carpets Inter สำหรับในประเทศไทย และ Royal Thai สำหรับต่างประเทศ

TCMC HK (2017) - ลงทุนในกิจการสำนักงานขายต่างประเทศทั้งหมด

TCM LIVING

TCM Living ได้แก่ กิจการโซฟาและเฟอร์นิเจอร์ โดยผู้ผลิตหลักอยู่ในประเทศอังกฤษ

TCMC Furniture Limited “TCMF” - ลงทุนในกิจการ Alstons Upholstery Limited  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโซฟาหุ้มผ้าและโซฟาที่ปรับเป็นเตียงนอนได้ โดยมีลูกค้าหลักเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร

Manor Holdings Limited “Manor” - ลงทุนในกิจการ DM Midlands Holding Limited

DM Midlands Holdings Limited “DMMH” - ลงทุนในกิจการ 4 บริษัท ดังนี้

  • Ashley Manor Limited - เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโซฟาหุ้มผ้า โดยมีฐานลูกค้าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร
  • AMX Design Limited - เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโซฟาหุ้มหนัง รวมถึงเก้าอี้แบบปรับเอนได้ โดยมีฐานลูกค้าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร
  • Alexander & James Limited - เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโซฟาหุ้มผ้าผสมหุ้มหนัง โดยมีฐานลูกค้าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร และทั่วโลก
  • James Alexander Co., Limited - เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสำนักงานขายต่างประเทศให้แก่เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ Alexander & James รวมถึงทำการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดทำอุปกรณ์การตลาดต่างๆ อีกด้วย

TCM AUTOMOTIVE

ได้แก่ กิจการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอและพรมสำหรับเป็นวัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและตกแต่งภายในรถยนต์ และรถโดยสารขนาดใหญ่ มีบริษัทย่อยในกลุ่มคือ

T.C.H. Suminoe Co., Ltd. “TCHS” - ดำเนินธุรกิจผลิตพรมและผ้าหุ้มบุในรถโดยสาร มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้

  • Non woven fabric สำหรับหุ้มบุในส่วนของโครงสร้าง หลังคา พื้น
  • Woven fabric สำหรับหุ้มบุในส่วนเบาะ ที่นั่ง
  • Knit Fabric สำหรับหุ้มในส่วนเบาะ ผนังข้าง
  • Poly Urethane / PVC Synthetic Leather  สำหรับหุ้มเบาะที่นั่งและตบแต่งภายในรถ