ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรู้รายงานหุ้น / ความเคลื่อนไหวของตลาด / ติดตามข่าวสารของบริษัท และประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับ ทีซีเอ็ม  คอร์ปอเรชั่น

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

26 มีนาคม 2562 - ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี  2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพรสซิเด้นท์ 1-2  ชั้น  4  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  กรุงเทพฯ  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่แนบมานี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้ ที่นี่


ภาพบรรยากาศงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

(OPPORTUNITY DAY)

12 มีนาคม 2562 – ภาพบรรยากาศ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day)”

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 – 17.45 น. TCMC ได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day)” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่โดย คลิ๊ก หรือผ่านทาง SET Application

สำหรับเอกสารประกอบ สามารถดาวน์โหลดได้ โดย คลิ๊ก


บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

(OPPORTUNITY DAY)

05 มีนาคม 2562 – TCMC ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day)”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และทุกท่านที่สนใจ

ในปีนี้เป็นปีที่สอง ที่ทางบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - TCMC เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day)”

ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ

ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 – 17.45 น.

ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้นที่ 6 ห้อง 603 หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ SET โดยคลิ๊กที่ Live Opportunity Day Webcast หรือผ่านทาง SET Application 


บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

(Opportunity Day)

 

 

 

 

20 สิงหาคม 2561 – TCMC ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day)”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และทุกท่านที่สนใจ

ในปีนี้เป็นปีแรก ที่ทางบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day)”

ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ

ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 10.00 น.

ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้นที่ 6 ห้อง 603 หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ SET โดยคลิ๊กที่ Live Opportunity Day Webcast หรือผ่านทาง SET Application


เชิญเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

 

 

 

 

11 พฤษภาคม 2561 - เชิญเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

เรียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ทางบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) มีความยินดีเรียนเชิญ นักวิเคราะห์และนักลงทุน เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ โรงงานคาร์เปทอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจวัสดุปูพื้นของบริษัทฯ โดยมีหมายกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

  • 9.30-10.00 ลงทะเบียน พร้อมกันที่โรงงานคาร์เปทอินเตอร์ ปทุมธานี (ดูแผนที่)

  • 10.00-10.45 ผู้บริหารพาชมโรงงาน

  • 10.45-11.00 พัก รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม

  • 11.00-11.30 Company Presentation โดย มล.วัลลีวรรณ วรวรรณ (CEO)

  • 11.30-12.00 ช่วงถาม-ตอบ

หากนักวิเคราะห์ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ลงทะเบียนโดยส่งรายชื่อมาทางอีเมลที่ ir@tcm-corporation.com ภายในวันที่ 25 พค. 61 (จำกัดบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 

 

 

27 มีนาคม 2561 - ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี  2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่  27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพรสซิเด้นท์ 1-2  ชั้น  4  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  กรุงเทพฯ  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่แนบมานี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้ ที่นี่