มอบเงินเพื่อสมทบทุน มูลนิธิไทยรัฐ

9 มกราคม 2562 - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนแก่ “มูลนิธิไทยรัฐ“ เป็นจำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ไทยรัฐ.JPG