การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องเพรสซิเด้นท์ 1-2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ทางบริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่มาร่วมประชุมและลงนามเยี่ยมชมโรงงานเป็นอย่างสูง