AIS Award 2018

ขอแสดงความยินดีกับ Alstons ที่ได้รับรางวัล AIS award 2018 สาขา Supplier of the Year ในกลุ่ม Upholstery ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 ในรอบ 8 ปี และขอขอบคุณพนักงานและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนประสบความสำเร็จอีกครั้ง

หมายเหตุ AIS หรือ Associates Independent Stores เป็นกลุ่มจัดซื้อที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จะมีการจัดมอบรางวัลทุกปี โดยการประเมินจากสมาชิกและคณะกรรมการ ในด้านการส่งมอบ คุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย โดยคำนึงถึงผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจและการให้ข้อมูล การประสานงานต่างๆกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ Alstons ได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับ Gold ซึ่งมีเพียงผู้ผลิต 20% เท่านั้นที่ได้คะแนนรวมถึงเกณฑ์ที่กำหนด

AIS 2018.jpg