14 มิถุนายน 2561 - โรงงานที่ปทุมธานีได้สนับสนุนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางคูวัด ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

Untitled-2.jpg
Untitled-3.jpg