14 มิถุนายน 2561 - โรงงานที่ปทุมธานีได้มอบพรม จำนวนกว่า 3 พันตารางเมตรให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 11 โรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาได้นำพรมไปใช้ปูและตกแต่งภายในอาคารชั้นเรียน หรือห้องสมุด

Untitled-2.jpg
Untitled-1.jpg