CSR Activities by TCM Flooring

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562, กลุ่มธุรกิจพรมและวัสดุปูพื้นของบริษัท ได้มอบสิ่งของและอาหาร ให้แก่เด็กๆ ที่บ้านนนทภูมิ ประกอบด้วย ข้าวสารจำนวน 300 กิโลกรัม ผ้าห่ม จำนวน 123 ผืน และอาหารอีก 168 ถาด